miniupnpc

Universal Plug'n'Play (UPnP) Client

The MiniUPnP project offers software which supports the UPnP Internet Gateway Device (IGD) specifications.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Eksperimentaalne
2.0

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.