miniupnpc

Universal Plug'n'Play (UPnP) Client

The MiniUPnP project offers software which supports the UPnP Internet Gateway Device (IGD) specifications.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentální
2.0

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.