Minigalaxy

Kategorie: Amusement Game

A GOG client for Linux that lets you download and play your GOG Linux games

A GOG client for Linux that lets you download and play your GOG Linux games.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.