Minigalaxy

Categories: Amusement Game

A GOG client for Linux that lets you download and play your GOG Linux games

A GOG client for Linux that lets you download and play your GOG Linux games.

  • Versió 0.9.4
  • Mida 200 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.