macchina

Fast, minimal and customizable system information frontend

macchina lets you view system information, like your kernel version, uptime, memory usage, processor load and much more

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.