macchina

Fast, minimal and customizable system information frontend

macchina lets you view system information, like your kernel version, uptime, memory usage, processor load and much more

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

oficiální vydání Oficiální
6.0.1~git0.1e7fff0

utilities Experimentální
6.0.1~git0.1e7fff0