macchina

Fast, minimal and customizable system information frontend

macchina lets you view system information, like your kernel version, uptime, memory usage, processor load and much more

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.