lxrandr

Lightweight Monitor Config Tool

LXRandR is a lightweight Monitor Config Tool

There is no official package available for openSUSE Leap 15.6

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.