lxrandr

Lightweight Monitor Config Tool

LXRandR is a lightweight Monitor Config Tool

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

X11:lxde Experimentální
0.3.2

openSUSE Slowroll

X11:lxde Experimentální
0.3.2

openSUSE Leap 15.4

X11:lxde Experimentální
0.3.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.