limal

LiMaL--Core Library

LiMaL is an C++ framework enhancement for BloCXX. This package contains the LiMaL core library which include some basic functionality like logging and file handling.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.