limal

LiMaL--Core Library

LiMaL is an C++ framework enhancement for BloCXX. This package contains the LiMaL core library which include some basic functionality like logging and file handling.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.