libxtrxll

XTRX Low-level API library

Low level XTRX hardware abstraction library.

Non hai ningún paquete oficial dispoñíbel para openSUSE Leap 15.5

Distribucións

openSUSE Tumbleweed

0.0.0+git.20201202

hardware:sdr Experimental
0.0.0+git.20201202
0.0.0+git.20201202

openSUSE Leap 15.5

hardware:sdr Experimental
0.0.0+git.20201202
0.0.0+git.20201202

openSUSE Leap 15.4

0.0.0+git.20201202

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

0.0.0+git.20201202

SUSE SLE-15-SP1

Distribucións non compatíbeis

As seguintes distribucións non teñen mantemento oficial. Use estes paquetes pola súa conta e risco.