libxtrxll

XTRX Low-level API library

Low level XTRX hardware abstraction library.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

oficiální vydání Oficiální
0.0.0+git.20201202

hardware:sdr Experimentální
0.0.0+git.20201202
0.0.0+git.20201202

openSUSE Leap 15.5

hardware:sdr Experimentální
0.0.0+git.20201202
0.0.0+git.20201202

openSUSE Leap 15.4

0.0.0+git.20201202

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

0.0.0+git.20201202

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.