libxtrxdsp

XTRX DSP library

DSP specific functions for SDR in general and XTRX in specific.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.5

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

wydanie oficjalne Oficjalny
0.0.0+git.20190830

hardware:sdr Eksperymentalny
0.0.0+git.20190830
home:mnhauke:sdr-devel Społeczność
0.0.0+git.20190830

openSUSE Leap 15.5

hardware:sdr Eksperymentalny
0.0.0+git.20190830
home:mnhauke:sdr-devel Społeczność
0.0.0+git.20190830

openSUSE Leap 15.4

home:mnhauke:sdr-devel Społeczność
0.0.0+git.20190830

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

home:mnhauke:sdr-devel Społeczność
0.0.0+git.20190830

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.