libxtrxdsp

XTRX DSP library

DSP specific functions for SDR in general and XTRX in specific.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

0.0.0+git.20190830

hardware:sdr Eksperimentaalne
0.0.0+git.20190830
0.0.0+git.20190830

openSUSE Leap 15.5

hardware:sdr Eksperimentaalne
0.0.0+git.20190830
0.0.0+git.20190830

openSUSE Leap 15.4

0.0.0+git.20190830

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

0.0.0+git.20190830

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.