libxtrx

High level XTRX API

High level API for XTRX software defined radio frontends.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.5

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

versió oficial Oficial
0.0.0+git.20201202

hardware:sdr Experimental
0.0.0+git.20201202
0.0.0+git.20201202

openSUSE Leap 15.5

hardware:sdr Experimental
0.0.0+git.20201202
0.0.0+git.20201202

openSUSE Leap 15.4

0.0.0+git.20201202

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

0.0.0+git.20201202

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.