libtiff3

The Tiff Library (with JPEG and compression support)

This package includes the tiff libraries. To link a program with libtiff, you will have to add -ljpeg and -lz to include the necessary libjpeg and libz in the linking process.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.4“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.2

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.