libtiff3

The Tiff Library (with JPEG and compression support)

This package includes the tiff libraries. To link a program with libtiff, you will have to add -ljpeg and -lz to include the necessary libjpeg and libz in the linking process.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

graphics Experimentální
3.9.5

openSUSE Leap 15.4

graphics Experimentální
3.9.5

openSUSE Leap 15.2

graphics Experimentální
3.9.5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.