libotf0

Shared library for libotf

Library for handling OpenType fonts,especially those needed for CJK and other non-Latin languages.

  • Verzia 0.9.13
  • Veľkosť 39,2 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.