libotf0

Shared library for libotf

Library for handling OpenType fonts,especially those needed for CJK and other non-Latin languages.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.