libopenblasp0

An optimized BLAS library based on GotoBLAS2, pthreads version

OpenBLAS is an optimized BLAS library based on GotoBLAS2 1.13 BSD version. This package contains files for backward compatibility.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.