libopenblasp0

An optimized BLAS library based on GotoBLAS2, pthreads version

OpenBLAS is an optimized BLAS library based on GotoBLAS2 1.13 BSD version. This package contains files for backward compatibility.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.