libnfnetlink0

Low-level library for Netfilter-related kernel/userspace communication

libnfnetlink is the low-level library for netfilter related kernel/userspace communication. It provides a generic messaging infrastructure for in-kernel netfilter subsystems (such as nfnetlink_log, nfnetlink_queue, nfnetlink_conntrack) and their respective users and/or management tools in userspace.

Er is geen officieel pakket voor openSUSE Leap 15.4 beschikbaar

Distributies

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

Niet-ondersteunde distributies

Volgende distributies worden niet officieel ondersteund. Gebruik deze pakketten op eigen risico.