libnfnetlink0

Low-level library for Netfilter-related kernel/userspace communication

libnfnetlink is the low-level library for netfilter related kernel/userspace communication. It provides a generic messaging infrastructure for in-kernel netfilter subsystems (such as nfnetlink_log, nfnetlink_queue, nfnetlink_conntrack) and their respective users and/or management tools in userspace.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

openSUSE:11.4

devel:LEO

SUSE:SLE-15:GA

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

SUSE:SLE-11:SP2

SUSE:SLE-11:SP3

home:coolo:carwos

home:coolo:carwos:bootstrap:v1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain