libncurses5-64bit

Terminal control library

The ncurses library is used by many terminal applications for controlling output to the screen and input from the user. This package contains the library built with the version 5 ABI.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.