libncurses5-64bit

Terminal control library

The ncurses library is used by many terminal applications for controlling output to the screen and input from the user. This package contains the library built with the version 5 ABI.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.