libmx-1_0-2

Clutter-based Toolkit

Mx is a widget toolkit using Clutter that provides a set of standard interface elements, including buttons, progress bars, scroll bars and others.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.