libmx-1_0-2

Clutter-based Toolkit

Mx is a widget toolkit using Clutter that provides a set of standard interface elements, including buttons, progress bars, scroll bars and others.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.