libmspack

Library That Implements Different Microsoft Compressions

The purpose of libmspack is to provide both compression and decompression of some loosely related file formats used by Microsoft. Currently the most common formats are implemented.

  • Verzia 0.6
  • Veľkosť 957,1 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.