libmspack

Library That Implements Different Microsoft Compressions

The purpose of libmspack is to provide both compression and decompression of some loosely related file formats used by Microsoft. Currently the most common formats are implemented.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Eksperimentaalne
0.7

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:ALP:Experimental:Slowroll:Base

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:12.3

openSUSE:11.4

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

openSUSE:11.1

SUSE:ALP

SUSE:SLE-15:GA

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

SUSE:SLE-10

SUSE:SLE-11

home:coolo:alp