libmng1

Library for Support of MNG and JNG Formats

This library can handle MNG and JNG formats that contain animated pictures. These formats should replace the GIF format.

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.