libmng1

Library for Support of MNG and JNG Formats

This library can handle MNG and JNG formats that contain animated pictures. These formats should replace the GIF format.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.