liblzx0

Client library for Accessing Exchange Servers - LZX library

This library is an implementation of the LZX compression algorithm.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.