liblzx0

Client library for Accessing Exchange Servers - LZX library

This library is an implementation of the LZX compression algorithm.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.