liblrdf2

A library to Manipulate RDF Files for LADSPA Plug-Ins

This is a library to make it easy to manipulate RDF files describing LADSPA plug-ins. It can also be used for general RDF manipulation. It can read RDF, XLM, and N3 files and export N3 files. Ot also has a light taxonomic inference capability.

  • Verzia 0.5.0
  • Veľkosť 28,1 KB
  • openSUSE Leap 15.1
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.