liblrdf2

A library to Manipulate RDF Files for LADSPA Plug-Ins

This is a library to make it easy to manipulate RDF files describing LADSPA plug-ins. It can also be used for general RDF manipulation. It can read RDF, XLM, and N3 files and export N3 files. Ot also has a light taxonomic inference capability.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.