liblpsolve55

A Mixed Integer Linear Programming (MILP) Solver Library

Mixed Integer Linear Programming (MILP) solver library lpsolve solves pure linear, (mixed) integer/binary, semi-continuous and special ordered sets (SOS) models.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:11.1

openSUSE:11.4

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

DISCONTINUED:openSUSE:11.1