liblpsolve55

A Mixed Integer Linear Programming (MILP) Solver Library

Mixed Integer Linear Programming (MILP) solver library lpsolve solves pure linear, (mixed) integer/binary, semi-continuous and special ordered sets (SOS) models.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.6

Distribucions

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.

openSUSE:11.1

openSUSE:11.4

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

DISCONTINUED:openSUSE:11.1