liblms7002m

Compact LMS7002 library suitable for MCU

Compact LMS7002 library suitable for MCU.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.5

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

wydanie oficjalne Oficjalny
0.0.0+git.20200518

hardware:sdr Eksperymentalny
0.0.0+git.20200518
home:mnhauke:sdr-devel Społeczność
0.0.0+git.20200518

openSUSE Leap 15.5

hardware:sdr Eksperymentalny
0.0.0+git.20200518
home:mnhauke:sdr-devel Społeczność
0.0.0+git.20200518

openSUSE Leap 15.4

home:mnhauke:sdr-devel Społeczność
0.0.0+git.20200518

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

home:mnhauke:sdr-devel Społeczność
0.0.0+git.20200518

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.