liblms7002m

Compact LMS7002 library suitable for MCU

Compact LMS7002 library suitable for MCU.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

0.0.0+git.20200518

hardware:sdr Eksperimentaalne
0.0.0+git.20200518
0.0.0+git.20200518

openSUSE Leap 15.5

hardware:sdr Eksperimentaalne
0.0.0+git.20200518
0.0.0+git.20200518

openSUSE Leap 15.4

0.0.0+git.20200518

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

0.0.0+git.20200518

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.