liblbxutil

Low Bandwith X extension utility routines

liblbxutil is a library of routines for LBX (Low Bandwidth X) extension support shared between the lbxproxy program and an LBX-supporting X server.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

X11:XOrg Eksperimentaalne
1.1.0

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.