libkipi8

KDE Image Plug-In Interface

This package provides a generic KDE image plug-in interface used by some KDE image applications. Plug-ins for this interface are in the kipi-plugins package.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.