libica-1_3_9

An Interface Library for the ICA Device Driver

This package contains the interface library routines used by IBM modules to interface with the IBM eServer Cryptographic Accelerator (ICA).

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.