libica-1_3_9

An Interface Library for the ICA Device Driver

This package contains the interface library routines used by IBM modules to interface with the IBM eServer Cryptographic Accelerator (ICA).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.