libhdf5_hl0

HDF 5 runtimelibraries

The HDF project involves the development and support of software and file formats for scientific data management. The HDF software includes I/O libraries and tools for analyzing, visualizing, and converting scientific data. This package contains the HDF 5 runtime libraries.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.