libhdf5_hl0

HDF 5 runtimelibraries

The HDF project involves the development and support of software and file formats for scientific data management. The HDF software includes I/O libraries and tools for analyzing, visualizing, and converting scientific data. This package contains the HDF 5 runtime libraries.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.