libgtk-vnc-1_0-0

A GTK widget for VNC clients

gtk-vnc is a VNC viewer widget for GTK+. It is built using coroutines allowing it to be completely asynchronous while remaining single threaded.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.