libgif6

A Library for Working with GIF Images

This Library allows manipulating GIF Image files. Since the LZW patents have expired, giflib can again be used instead of libungif.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.