libgif6

A Library for Working with GIF Images

This Library allows manipulating GIF Image files. Since the LZW patents have expired, giflib can again be used instead of libungif.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.