libgcc33

C compiler runtime library

Libgcc is needed for dynamically linked C programs.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.5

Dystrybucje

SUSE SLE-11 SP 4

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.