libgcc33

C compiler runtime library

Libgcc is needed for dynamically linked C programs.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

SUSE SLE-11 SP 4

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.